Výrobní linka

Výrobní linka

Linka je plně automatická kromě. Tok materiálu je zajištěn pomocí paletového systému. Součástí linky byla také úprava stávajících palet.