Robotické pracoviště

Robotické pracoviště

Dodáno bylo celkem 12 modulárních robotických buněk s roboty ABB. Jeden stroj je určen pro dva operátory.