Nová zalévací linka

Nová zalévací linka

pro dávkování 2K hmoty do vyráběného dílu. Pro finální kontrolu dílu je použit kamerový systém.