Nová montážní linka

Nová montážní linka

Navržena je pro dva operátory, ostatní montážní operace jsou automatické s použitím jednoduchých manipulátorů. Součástí linky je také kamerová kontrola finální montáže.