Montážní linka – SIEMENS, s.r.o.

Montážní linka – SIEMENS, s.r.o.

Stroj je tvořen svařovaným a hliníkovým rámem, na kterém je umístěn pásový dopravník a vibrační zásobníky. Předpokládá se obsluha jedním pracovníkem a jedním operátorem, ostatní kroky jsou již automatické.