Aktuálně

12-01-2010

Jednoúčelový stroj pro odstřihování můstků

V listopadu byl předán jednoúčelový stroj pro odstřihování můstků lamel rekuperačních jednotek. Tento stroj byl navržen k odstřihávání můstků vylisovaných lamel z průběžného hliníkového pásu, přicházejícího od lisu umístěného před tímto zařízením, který není součástí tohoto zařízení. Poloha a typ lisované lamely mohou být různé, jelikož zařízení disponuje dvěma nezávislými střižnými noži. Rám stroje byl navržen z hliníkových profilů, díky jednoduchosti a variabilitě při přestavování a možnosti doplnění o další komponenty. Samotný nástroj se skládá z překladů s nástroji sestávající se z horního opěrného střižníku a spodních stavitelných nožů. Skrz tento nástroj prochází hliníkový pás. Posuv pásu je zajištěn průchozí navíječkou navazující na toto zařízení, která, stejně jako lis nebyla součástí tohoto zařízení. Pro zajištění kvality střihu a zajištění absence otřepů a odřezků jsou nože dva, které se ručně přeseřizují dle typu (velikosti) lamely. Odstřižené lamely padají na zásobník, který při automatickém odstřihávání krokuje dolů ve směru svislé osy „z“ až do jeho naplnění, které je řízeno automatem dle přednastavených parametrů. Řízení nůžek je odvozeno od pohybu lisu.

stránkování:

O nás

Vývojová a konstrukční kancelář
kancl
JHV-ENGINEERING s.r.o v dnešní době znamená pro naše zákazníky poskytnutí komplexních služeb v oblasti automatizační techniky, zejména výroby a vývoje jednoúčelových strojů a zařízení. Komplexnost poskytovaných služeb spočívá i v zajištění ucelených služeb konstrukční kanceláře v podobě externího engineeringu (outsourcing) a podpory výroby a vývoje obecně.

Kontakt

Adresa:
JHV-ENGINEERING
Nádražní 641
533 51 Pardubice – Rosice
Telefon:
+ 420 464 625 901
Fax:
+ 420 464 625 903
E-mail:
pardubice@jhv.cz


JHV Pardubice
JHV Praha
Mapa zde »

Adresa:
JHV-ENGINEERING
Thámova 16
186 00 Praha 8
Telefon:
+ 420 257 317 061
E-mail:
praha@jhv.cz