Jednoúčelový stroj pro odstřihování můstků

Jednoúčelový stroj pro odstřihování můstků

lamel z průběžného hliníkového pásu, přicházejícího od lisu umístěného před tímto zařízením, který není součástí tohoto zařízení. Poloha a typ lisované lamely mohou být různé, jelikož zařízení disponuje dvěma nezávislými střižnými noži. Rám stroje byl navržen z hliníkových profilů, díky jednoduchosti a variabilitě při přestavování a možnosti doplnění o další komponenty. Samotný nástroj se skládá z překladů s nástroji sestávající se z horního opěrného střižníku a spodních stavitelných nožů. Skrz tento nástroj prochází hliníkový pás. Posuv pásu je zajištěn průchozí navíječkou navazující na toto zařízení, která, stejně jako lis nebyla součástí tohoto zařízení. Pro zajištění kvality střihu a zajištění absence otřepů a odřezků jsou nože dva, které se ručně přeseřizují dle typu (velikosti) lamely. Odstřižené lamely padají na zásobník, který při automatickém odstřihávání krokuje dolů ve směru svislé osy „z“ až do jeho naplnění, které je řízeno automatem dle přednastavených parametrů. Řízení nůžek je odvozeno od pohybu lisu.