Jednoúčelový stroj – lisování

Jednoúčelový stroj – lisování

jsou navazující zařízení nebo oplocení. Zabezpečení pracovního prostoru je řešeno optickou závorou před pracovním prostorem.