Aktuálně

29-08-2009

Uspěšné ukončení testovacího provozu kamerového systému

Minulý měsíc byl ukončen testovací provoz kamery měřící paprsky stříkající vody. Testovací provoz probíhal v laboratorním prostředí se současným porovnáváním měření úhlu pomocí objemové metody.Byl měřen úhel stříkající vody, počet paprsků a špatné odstřiky. Výsledky byly nanejvýš uspokojivé a plně prokazující schopnost nasazení kamer do provozu. Detekce jiného množství paprsků byla ve 100% případů. Opakovatelnost měření byla 0,01° na statistickém vzorku 100 měření (nutno brát v úvahu, že měření probíhalo v laboratorních podmínkách)

stránkování:

O nás

Vývojová a konstrukční kancelář
kancl
JHV-ENGINEERING s.r.o v dnešní době znamená pro naše zákazníky poskytnutí komplexních služeb v oblasti automatizační techniky, zejména výroby a vývoje jednoúčelových strojů a zařízení. Komplexnost poskytovaných služeb spočívá i v zajištění ucelených služeb konstrukční kanceláře v podobě externího engineeringu (outsourcing) a podpory výroby a vývoje obecně.

Kontakt

Adresa:
JHV-ENGINEERING
Nádražní 641
533 51 Pardubice – Rosice
Telefon:
+ 420 464 625 901
Fax:
+ 420 464 625 903
E-mail:
pardubice@jhv.cz


JHV Pardubice
JHV Praha
Mapa zde »

Adresa:
JHV-ENGINEERING
Thámova 16
186 00 Praha 8
Telefon:
+ 420 257 317 061
E-mail:
praha@jhv.cz