Automatická výrobní linka

Automatická výrobní linka

Takt zařízení je max 5s. Celá výrobní linka je instalována v čistém prostředí a je koncipována jako ESD pracoviště.